Warsztat zamknięty

Warsztat zamknięty

Warsztat strategiczny: rozpoznanie potencjału ekonomii współpracy

Formuła zamknięta dla dużych firm i organizacji, w tym dla:

 • organizacji wchodzących lub rozważających „wejście” w ekonomię współpracy
 • organizacji szukających nowych możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się środowisku konkurencyjnym
 • organizacji, które potrzebują dodatkowej perspektywy na aktualne projekty, ich zakres oraz odpowiednią priorytetyzację
 • osób, które są motorami zmian w swoich organizacjach
 • osób na których spoczywa odpowiedzialność znajdowania wygrywających strategii w szybko zmieniających się realiach
 • zarządy firm, dyrektorzy marketingu, HR, business development i inne kluczowe osoby w dużych organizacjach

Główne wątki:

 1. Ekonomia współpracy w konkretnym kontekście firmy
 2. Informacja zwrotna dotycząca bieżących projektów z perspektywy ekonomii współpracy.
 3. Szerokie rozpoznanie środowiska konkurencyjnego teraz i na przyszłość
 4. Gotowość transformacyjna
 5. Strategia eksploracji ekonomii współpracy

Zarys agendy spotkania:

Wprowadzenie i dyskusja o ekonomii współpracy

 • rozpoznanie najważniejszych wątków i oczekiwań związanych z ekonomią współpracy
 • ogólne omówienie zarówno luźnych jak i konkretnych pomysłów wewnątrz firmy związanych z ekonomią współpracy
 • identyfikacja obecnych praktyk, procesów i inicjatyw bliskich kulturze ekonomii współpracy

Metodologia wspólnej pracy

 • strategia, a myślenie strategiczne (strategizowanie)
 • metodologia i filozofia lean startup
 • gotowość transformacyjna
 • strategia eksploracji ekonomii współpracy

Szeroka perspektywa na przemiany technologiczne, biznesowe i kulturowe oraz ich wpływ na środowisko konkurencyjne

 • wprowadzenie do internetu rzeczy, big data i sztucznej inteligencji
 • interfejsy konwersacyjne – ścieżki rozwoju sztucznej inteligencji
 • systemy reputacyjne

Potencjały i fale dysrupcji (ang. waves of disruption) na danym rynku

 • środowisko konkurencyjne oraz definicje i granice branży
 • nowe modele biznesowe i przedsięwzięcia ekonomii współpracy w szeroko rozumianej branży w Polsce i na świecie – najważniejsze „duże trendy” w branży
 • wprowadzenie do pojęcia fal dysrupcji (waves of disruption) i dyskusja o kolejnych falach „dużych trendów”

Możliwości dla firmy – jak połączyć szerokie wizje z „tu i teraz”?

 • dostosowane do branży, potrzeb i priorytetów

Gotowość transformacyjna i dalsza strategia eksploracji ekonomii współpracy

 • wprowadzenie do gotowości transformacyjnej
 • jak być lepiej przygotowanym do zmian – jak rozumieć gotowość transformacyjną w kontekście firmy? – dalsza strategia eksploracji ekonomii współpracy
 • podsumowania i wizja kolejnych kroków w obliczu wszystkiego co zostało powiedziane
 • Wymiary strategii eksploracji ekonomii współpracy: myślenie strategiczne (strategizowanie), ludzie i kultura organizacyjna, technologia i informacje, „produkty”, marketing

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów