Raport pełny

Raport pełny

Dla kogo

 • osób, które są motorami zmian w swoich organizacjach
 • osób na których spoczywa odpowiedzialność znajdowania wygrywających strategii w szybko zmieniających się realiach
 • ambitnych osób, które są gotowe zainicjować przełomowe dla ich kariery projekty
 • zarządy firm, dyrektorzy marketingu, HR, business development i inne kluczowe osoby w dużych organizacjach
 • osoby działające lub rozważające „wejście” w ekonomię współpracy
 • politycy i administracja publiczna działający na rzecz pozytywnej transformacji społecznej, kulturowej i ekonomicznej
 •  czołowe think tanki, izby handlowe i najlepsi doradcy

Dlaczego

 • poczucie jasności rozumienia zmieniającego się świata
 • otworzenie kompletnie nowych horyzontów i potencjału oszołamiającego wzrostu zamiast dzisiejszych trudnych konkurencyjnych realiów rynkowych.
 • „Zmiana zasad gry” dająca ogromne przewagi konkurencyjne na wiele lat do przodu
 • punkt zwrotny dla transformacji własnej kariery
 • kluczowe dane i analizy pomagające na podjęcie trafnych decyzji przy obecnych strategicznych projektach, ich zakresie i priorytetyzacji.
 • impuls do nowych inicjatyw eksplorujących możliwości „wejścia” w ekonomię współpracy lub całościowej transformacji w tym kierunku

Szczegółowa analiza przewag konkurencyjnych, czyli ekonomia współpracy wytłumaczona językiem biznesowym. Biznesowa logika z ekonomią współpracy jest często bardzo nowa i nieintuicyjna. Przykładowo zamiast centralizacji procesów i efektu skali, mamy do czynienia z rozproszeniem i efektem sieciowym. To fundamentalnie inna logika i inna dynamika procesów, która jest źródłem gigantycznych przewag konkurencyjnych w wielu wymiarach. Z racji jej inności często pozostaje jednak „poza radarem” „tradycyjnego” biznesu. Szczegółowa analiza przewag konkurencyjnych w raporcie rozszerzonym tłumaczy wiele mechanizmów i pozornych niuansów, które są źródłem ogromnych przewag konkurencyjnych ekonomii współpracy.

Pogłębione wyniki badań i analizy – najważniejsza część raportu rozszerzonego. Szczegółowa, kompleksowa analiza ekonomii współpracy w wielu wymiarach. Badanie skonstruowane oraz analizowane w ścisłym połączeniu głębokiej znajomości tematu z najwyższym profesjonalizmem metodologicznym.

Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania w podziale na demografię to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dla większości pytań została przeprowadzona analiza czynnikowa oraz analiza segmentacyjna. Na tej podstawie dla większości pytań zostało stworzonych 3-5 unikalnych segmentów. Dzięki połączeniu wiedzy o ekonomii współpracy z umiejętnościami analizy danych, każdy z nich został dokładnie opisany. Prawdziwe bogactwo wniosków, wglądów i hipotez przychodzi jednak z analiz krzyżowych. Pozwalają one na bardzo szczegółowe i barwne opisanie wielu segmentów. Zostało to zrobione w duchu tworzenia kompletnych, konkretnych i obrazowych opisów tzw. avatarów. Kompleksowość i głębia tego badania sprawiają, że wnioski i analizy mogą być przydatne w wielu kontekstach np. decyzjach o zakresie, priorytetyzacji, budżecie czy też modyfikacjach bieżących projektów. Badanie to zawiera wiele nieoczywistych wyników i wniosków (np. o millenialsach). Co jednak jeszcze ważniejsze towarzyszą im obszerne wytłumaczenia, analizy potencjałów, komentarze, hipotezy oraz rekomendacje.

Rozszerzone opisy przykładów przedsięwzięć – wybrane tak, aby pokazywać różne modele biznesowe oraz źródła przewag konkurencyjnych. Świetnie nakierowują na dalsze eksplorowanie biznesowych możliwości w ekonomii współpracy.

Zakres pytań:

Aż 28 rozbudowanych i dobrze przemyślanych pytań na reprezentatywnej próbie 1406 osób.

 • demografia (płeć, wiek, zamieszkanie, wykształcenie, zamożność)
 • znajomość i używanie 9 kategorii usług ekonomii współpracy oraz 4 dodatkowych kategorii usług
 • częstotliwość korzystania
 • zadowolenie oraz chęć polecania usług EW
 • planowanie korzystania z usług EW
 • stopień istotności rekomendacji w serwisach EW
 • znajomość terminów (9 pytań) oraz rozumienie ekonomii współpracy (9 pytań)
 • znajomość technologii (6 pytań)
 • szczegółowe pytania dotyczące zaufania (18 pytań)
 • wiarygodność różnych źródeł informacji (8 pytań)
 • percepcja symboli statusu (11 pytań)
 • motywacje korzystania z ekonomii współpracy (11 pytań)
 • popularne stwierdzenia związane z ekonomią współpracy i zbieżnymi postawami (17 pytań)
 • zagrożenia dla EW (8 pytań)

To pierwsze tak rozbudowane, kompleksowe badanie dotyczące ekonomii współpracy w Polsce. To naprawdę „must-have” dla kogokolwiek poważnie rozważającego strategię firmy oraz swoją rolę w nowym szybko zmieniającym się środowisku konkurencyjnym. To „must-have” dla wszystkich, którzy chcą wybić się ponad branżową codzienność i osiągnąć wybitny sukces.

Cena: 5000 zł (netto)