O nas

Jesteśmy grupą entuzjastów, badaczy i przedsiębiorców z obszaru ekonomii współpracy, którzy półtora roku temu rozpoczęli wspólną dyskusję nad kierunkami rozwoju tego fascynującego dla nas zjawiska, w  wyniku których  powstała inicjatywa stworzenia pierwszego kompleksowego raportu opisującego i badającego zjawisko ekonomii współpracy w Polsce.

Małymi krokami możemy mówić o tworzeniu się środowiska ekonomii współpracy w Polsce – przedsiębiorców, badaczy, entuzjastów i doradców. Wraz z osobami zaangażowanymi w powstanie raportu tworzymy zalążek większej społeczności, który mamy nadzieję stanie się centrum grawitacji dla ekonomii współpracy w Polsce.

Autorzy

Dawid Sokołowski

Dawid Sokołowski

Futurysta i Lider Zmian. Ewangelista ekonomii współpracy. Założyciel Sieci Sensownego Biznesu. Studiował ekonomię biznesu na University of Bradford. Pracował ze startupami i inwestorami w Gildii Aniołów Biznesu, a także funduszu Zernike Meta Ventures. Interdyscyplinarny umysł eksplorujący złożoność i relacje pomiędzy biznesem, technologiami, psychologią ewolucyjną i ewolucją kulturową.

Sebastian Starzyński

Sebastian Starzyński

Prezes  instytut badania rynku ABR SESTA, Prezes platformy shoppercrowdsourcingowej TakeTask, Członek Zarządu Fundacji Edukacja dla Przyszłości, tworzącej polską wersję językową Khan Academy, Członek Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, Członek Rady Nadzorczej AWR Wprost, jeden z prekursorów gamifikacji w Polsce prowadzący blog gryfikacja.pl. Częsty prelegent z zakresu futurologii, gamifikacji, Big Data, badań rynku i ekonomii współpracy.

Bolesław Rok

Bolesław Rok

Prof. ALK, dr hab., Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na studiach MBA, członek Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Łukasz Zgiep

Łukasz Zgiep

Seryjny przedsiębiorca i mówca, od ponad 10 lat związany z branżą internetową, współzałożyciel ZANDS.IT i Move Smart, bloger na zgiep.com, doktorant w WNE SGGW.

Zapraszamy do lektury raportu i do kontaktu Jesteśmy również otwarci na propozycje publikacji, prelekcji i konsultacji.